Dyscalculie en NLD

Hier kunt u algemene zaken lezen betreffende dyscalculie

Moderators: Sébastien, Renée

Dyscalculie en NLD

Berichtdoor Renée » 21 Feb 2005 16:28

Lees ook het bericht van Sébastien Brunekreef hier.

Bedenk wel dat iedereen wel een of meerdere kenmerken kan hebben, zonder dat je NLD hoeft te hebben. Een deskundige alleen kan de juiste diagnose stellen.

Wat is NLD?

NLD is een afkorting van de Engelse term ‘Non-verbal Learning Disabilities’. Letterlijk vertaald betekent dat ‘non-verbale leerstoornissen’ ofwel: leerstoornissen die geen betrekking hebben op de taal. (Dyslexie bvb. is een ‘talige’ leerstoornis).
NLD wordt ook wel planloosheid genoemd ofwel het samenspel tussen neuro-psychologische, schoolse, sociaal-emotionele en adaptieve functies schiet tekort.

Kenmerken van het kind met NLD kunnen zijn:

- trapsgewijze ontwikkeling
- een onhandige, houterige grove motoriek
- veel "gekke" ongelukjes
- problemen met de fijne motoriek (pengreep, hanteren van mes en vork etc.)
- slechte oog-hand-coördinatie
- een spraakontwikkeling die vrij laat op gang komt (eenmaal op gang gekomen is de spraak goed; wel kunnen er uitspraakproblemen zijn, en eigenaardigheden zoals bijvoorbeeld echoën, herhalingen en een monotone spraak)
- problemen met inzichtelijk rekenen (mechanisch rekenen wordt wel aangeleerd)
- traagheid, onzekerheid in het werk
- moeite met het aanleren van routines (beheerst het kind ze eenmaal, dan zit het er ook goed tot extreem goed in)
- passief gedrag
- weinig sociale vaardigheden
- angst voor ongewone sociale situaties
- onverklaarbare uitingen van woede en angst
- moeite met herkennen van niet-verbale signalen (gebaren, gelaatsuitdrukkingen)
- problemen met overzicht, bijvoorbeeld in de gymzaal en het zwembad
- snel verdwalen
- gevaarlijk gedrag in het verkeer
Gebruikers-avatar
Renée
Site Admin
 
Berichten: 532
Geregistreerd: 01 Sep 2003 13:51
Woonplaats: Gelderland

Vragenlijst voor de aanwezigheid van NLD

Berichtdoor Renée » 21 Feb 2005 17:07

Men maakt ook gebruik van betrouwbare (gevalideerde) vragenlijsten.
In de herfst van 1999 was men bezig met het ontwikkelen van een Nederlandse NLD-schaal.
Hieronder vindt u een Amerikaanse vragenlijst.
Deze vragenlijst is echter maar een basisvoorbeeld gebaseerd op tamelijk ernstige gevallen van NLD. Naarmate NLD meer bekend wordt, komen er ook meer uitgebreide lijsten. Indien u, ondanks een negatieve score, toch een vermoeden heeft dat het bij u of uw kind om NLD gaat, raden wij u een diepgaander onderzoek aan.

Vertrouw op uw instincten, ouders ‘voelen’ vaak dat er iets mis is, lang voor de diagnose gesteld wordt.

Vragenlijst door Dr. David B. Goldstein

Met deze vragenlijst kan men nagaan of bepaalde karakteristieken van NLD aanwezig zijn.
De antwoorden kunnen zijn: nooit/zelden – soms - dikwijls/altijd - ik weet het niet.

Motorische vaardigheden

Mijn kind heeft problemen met evenwicht (vb. kon zeer laat of kan helemaal niet fietsen) ……………..
Heeft problemen met fijne motoriek (vb. veters knopen)………..
Heeft problemen met schrijven of schrijft zeer traag …………
Is ongewoon onhandig …………
Visueel - ruimtelijk

Mijn kind heeft problemen met het onthouden of rangschikken van visueel-ruimtelijke informatie, vb. getallen netjes onder elkaar zetten bij een optelling, woordjes netjes op de lijn of op een rij schikken ……………
Mijn kind ziet er verloren en verward uit in een nieuwe situatie of omgeving…………….
Mijn kind went traag aan een nieuwe omgeving, blijft zich erg lang onwennig voelen ………………
Mijn kind heeft moeite om de gezichten terug te herkennen van personen die het ontmoet heeft ……………
Heeft een geheugen als een bandopnemer ……………
Geraakt snel de weg kwijt op straat of in gebouwen, moet op de weg begeleid worden……….
Mijn kind heeft uitzonderlijke verbale vaardigheden (sprak zeer vroeg of heeft een indrukwekkende woordenschat)……………
Sociale vaardigheden en relaties

Mijn kind snapt een grap, woordspeling of discussie dikwijls niet omdat het alles te letterlijk opvat ………..
In gezelschap van anderen heeft het moeite om niet - verbale signalen op te vangen zoals een intonatie, vb.: ‘nu is het genoeg’ of een gelaatsuitdrukking. …………….
Mijn kind interpreteert alles wat ik zeg zeer letterlijk, vb.: wanneer ik zeg ‘ je moet niet overal je neus insteken’ kijkt het verward, ‘loop even naar de winkel’ betekent voor hem niet hetzelfde als ‘ga even naar de winkel’…………..
Mijn kind heeft moeite om wat het in één situatie geleerd heeft over te dragen op een gelijkaardige nieuwe situatie of het lijkt in de war wanneer er kleine veranderingen plaatsvinden in een bekende situatie………………..
Wanneer u volgende antwoorden gegeven heeft:

Motorisch: 3 maal soms of dikwijls/altijd
Visueel- ruimtelijk: 4 maal soms of dikwijls/altijd
Sociaal: 3 maal soms of dikwijls/altijd

dan is het zeker raadzaam een diepgaander neuropsychologisch onderzoek naar NLD te overwegen.


Bron: NLD
Gebruikers-avatar
Renée
Site Admin
 
Berichten: 532
Geregistreerd: 01 Sep 2003 13:51
Woonplaats: Gelderland

Berichtdoor Sébastien » 22 Feb 2005 0:40

Dag Renée,

wat goed dat je gelijk inspeelt op mijn bericht dat rekenstoornissen ook door andere leerstoornissen (in dit geval NLD) tot uiting kunnen komen.

Ik denk wel dat je van een ander uitgangspunt moet uitgaan van personen met NLD. Hier speelt vaak het gedrag een grote rol en zijn de rekencapaciteiten hier ondergeschikt aan.
Bij (ontwikkelings)dyscalculie is het vaak andersom; door de continue mislukkingen kan de persoon ander gedrag gaan vertonen.

Zie hier voor dit citaat.
Ik ben het hier helemaal mee eens.

De lijst van kenmerken van NLD zoals in de berichten hierboven zijn natuurlijk veel completer dan mijn beschrijving. Maar omdat NLD en dyscalculie bij het grote publiek vrij onbekend zijn heb ik de veronderstelling dat dyscalculie eerder 'ontdekt' wordt als leerstoornis dan NLD, terwijl dyscalculie een direct gevolg kan zijn van het hebben van NLD. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die aan NLD lijden, maar in niet al te strenge mate. Of mensen die enkele symptomen vertonen van NLD zoals ik soms in enkele verhalen op kan maken.

Met vriendelijke groet,
Sébastien
Gebruikers-avatar
Sébastien
Moderator
 
Berichten: 385
Geregistreerd: 10 Feb 2005 23:30
Woonplaats: Flevoland

Berichtdoor Sita » 26 Feb 2005 10:13

NLD en dyscalculie.. ?
Ik zit hier even met kippenvel achter de computer.

Al heel lang ben ik aan het zoeken naar verklaringen voor de vraagtekens die ik, om te beginnen sinds de laatste klas van de basisschool, over mezelf had vanuit het gevoel 'er is iets helemaal 'mis' met mij...'. Daar zijn in de loop van de tijd meer vraagtekens bij gekomen, maar gelukkig ook antwoorden.
Ik weet n.a.v. fysiotherapeutisch onderzoek bij onze dochter, een aantal jaren geleden, dat in onze familie veel eigenschappen en irritaties een oorsprong vinden in ordeningsproblemen.
Ordeningsproblemen dus en géén domheid.
Voor mijzelf was het een eye-opener, er vielen veel puzzle-stukjes op z'n plek. Ook mijn vader en mijn oma herkenden we er heel duidelijk in. Mijn vader herkende zichzelf er ook in, maar benadrukte dat het voor hem nooit een probleem was geworden. Hij is een intelligente, pragmatische man, kon zich door de jaren heen ongehinderd (de tijd van vrouw achter het aanrecht...) richten op zijn werk en heeft voor lastige zaken zelf oplossingen bedacht.
Herkenning was ook fijn voor mijn moeder: Het heeft haar geholpen om minder 'last' van onze manier van denken en werken te hebben. We kunnen niet goed samenwerken (behalve als er duidelijke afspraken zijn) en doen het liefst alles alleen. Daarnaast zoeken we altijd de 'beste'manier' om iets te doen. Als we ergens mee begonnen zijn kunnen we er slecht tegen als we dat moeten onderbreken.

We schrijven ons helemaal blauw in boekjes, op briefjes en op kalenders en moeten veel zaken 'even opzoeken':
De verklaring daarvoor kregen we toen bij onze dochter vorig jaar dyscalculie werd vastgesteld (min of meer, want een echte test laten doen is op dit moment te duur). Ze heeft een test (NDT) gedaan voor VMBO-niveau waarbij werktempo, nauwkeurigheid, werkgeheugen en IQ worden bepaald. Uit de resultaten hiervan - in combinatie met een grote rekenachterstand (ondanks goede en langdurige RT) - bleek dat er sprake was van dyscalculie. Er werd gezegd: "áls dyscalculie bestaat, dan heeft je dochter dat".
Nauwkeurigheid een 10, tempo en geheugen schoorden laag. Dat klopt als een bus, ook bij mijn vader en mijzelf. Nu durf ik er vaker gewoon voor uit te komen, als ik ergens een gesprek heb en een lijstje met aandachtspunten meeneem en ook aantekeningen maak tijden het gesprek. Ik merk dat ik bezig ben mezelf te accepteren, zoals ik ben. Ik pak het anders aan en met meer tijd, maar ik kán hetzelfde.

Voor mijn dochter heb ik om problemen voor te zijn (naast dyscalculie en ordenings- heeft ze ook sociaal-emotionele problemen) een gesprek gehad met de RT-er van de VMBO-school waar ze volgend jaar naar toe gaat. Toen ik beschreef wat er speelde vertelde hij dat het hem deed denken aan NLD. Ook de fysiotherapeut waar ze een aantal jaren geleden was (toen zat ze zo in de knel op de Montessorischool, dat ze helemaal zichzelf niet meer was en er niet meer wilde zijn...) vermoedde NLD. Ik dacht daar niet direct aan, haar fijne motoriek was niet ok, maar haar grove wel: Ze is zelfs 9e geworden op een NK van Acrogym. Uit een test bij een centrum bleek ook geen NLD, maar wel dat ze een beetje "neurotisch" was. We zijn daarin verder niet begeleid (pas na een jaar kwam er een telefoontje dat de geadviseerde videohometraining kon beginnen...). We konden er dus niet veel mee. Ik ben zelf maar op zoek gegaan naar boeken.
Misschien moet ik nu toch wel opnieuw gaan lezen over NLD. Maar ik moet zeggen dat ik toch ook wel een drempel over moet: welke confrontaties staan me te wachten? Vandaar mijn kippenvel...

Sita
Gebruikers-avatar
Sita
 
Berichten: 34
Geregistreerd: 06 Feb 2005 21:45
Woonplaats: Overijssel

Berichtdoor Renée » 26 Feb 2005 14:21

Misschien moet ik nu toch wel opnieuw gaan lezen over NLD. Maar ik moet zeggen dat ik toch ook wel een drempel over moet: welke confrontaties staan me te wachten? Vandaar mijn kippenvel...Beste Sita,

Ook voor jou en je familie is het een hele zoektocht!
En ik zeg het maar weer eens....het is absoluut geen domheid! Ik vind het vreselijk zoals er toch nog steeds op deze manier gereageerd wordt, zelfs op scholen.
Geweldig dat je je bij jezelf bent gaan accepteren en er gewoon voor uit te komen. Ik merk zelf ook dat er na wat uitleg heel anders tegenaan gekeken wordt. En degenen die dat niet doen, doen dat maar niet :roll:.

Het ordenings-probleem is vaker te zien bij dyscalculie en ook bij NLD.
Onze zoon is een creative denker. Ik denk dat dat een betere benaming is voor ongeordend zijn, misschien wel een eufemisme.......:) Gelukkig is hij zeer ordelijk op zijn kamer.
Creative denkers doen wel meer uitvindingen, nieuwe ontdekkingen. En dat maakt ze ook zo leuk!
Hoe is dat bij je dochter, ook een creative denker? Of maakt de nauwkeurigheid dat moeilijk?

Het is moeilijk om een precies etiket te plakken op een (leer)stoornis.
Vaak overlapt het een het ander. Het maakt het wel makkelijker als er een diagnose is. Van daaruit kan er dan weer gekeken worden naar een passende oplossing.

Ik hoop dat jullie op de zoektocht een goede oplossing zulen vinden voor jullie als ouders en jullie dochter. Je bent al een heel eind op pad!
Gebruikers-avatar
Renée
Site Admin
 
Berichten: 532
Geregistreerd: 01 Sep 2003 13:51
Woonplaats: Gelderland

NLD: gelezen en goedgekeurd!

Berichtdoor v.gormez » 20 Jun 2005 13:44

PFFFF,
een hele boterham aan informatie en gelukkig ook wat geruststelling.
Mijn zoon is inderdaad een heel creatief ventje. hij vindt de gekste dingen uit en sommige zijn niet eens te gek om uit te voeren( wel een béétje duur :lol: ).

Hij zou heel graag tuinarchitekt worden en heeft zo al een heel deel van onze tuin naar zijn hand gezet. We laten hem graag doen. Alleen jammer dat hij niet in staat blijkt te zijn vooraf te plannen want zo komt het dat heel wat boompjes hele grote bomen gaan worden die erg storen (bij de buren) en elkaar in de weg zullen staan. Nu, ja dan verplanten we die gewoon.

Ik denk dat ik zijn gevoel van eigenwaarde en creatieve trots nog een klein beetje meer in de verf ga zetten. Zo kan hij misschien gemotiveerd blijven tijdens de RT. Hij zag de laatste tijd al heel erg op tegen de RT die hij kreeg voor zijn vermeende dyslexie-dyscalculie en nu komt er nog meer RT bovenop.

Wat me heel erg verwonderde is zijn passie voor het maken van maquettes (huisjes met tuinen en vijvertjes) Dat zijn toch ook plannen? misschien niet concreet op papier gezet maar ze moeten toch ergens in zijn koppetje bestaan? Raadsels, raadsels, grrrr :?


Ik vraag me oprecht af voor hoelang we vertrokken zijn. en zou hem graag een realistisch toekomstperspectief bieden. Nu tasten we zo heel erg in het duister dat het frustrerend wordt.
Gelukkig heb ik al en afspraak met de logopediste.

En gelukkig is het binnenkort vakantie en dan gaan we er voor een hele maand tussenuit!

fijne zomervakantie aan alle taalknobbeltjes!

veronique
v.gormez
 
Berichten: 17
Geregistreerd: 24 Feb 2005 14:10
Woonplaats: belgie

Berichtdoor Sita » 20 Jun 2005 21:10

Hallo Veronique,

Misschien is je zoon wel een beelddenker? O.a. taal en woorden beter kunnen gebruiken als je de betekenis of het voorwerp of het symbool als een plaatje in je hoofd kunt zien.
Zo kan ik mij voorstellen dat bij je zoon een plan maken lastig is, maar dat een maquette (naar de beelden in zijn hoofd) juist wel heel goed kan.

Ik weet niet of mijn uitleg helemaal klopt, want ik weet er eigenlijk té weinig van. En ik weet ook niet of beelddenken te koppelen is aan NLD.

Het is niet makkelijk voor ouders in een periode dat het niet goed gaat met hun kind, weet ik uit ervaring. En je moet tóch geduld hebben omdat je moet wachten op verwijzingen, onderzoeken en uitslagen. En dan na de uitslagen, die jullie nu hebben, wachten op wat er dan aan stappen te nemen is (en verwerken dat er dus tóch iets aan de hand was...). En wat je moet leren over hoe het bij je zoon werkt. En dán nog je er praktisch op instellen én de school informeren. Zodat zij je zoon goed kunnen begeleiden.
En het allerbelangrijkste: bedenken dat jouw elastiekje niet eindeloos rekbaar is, dus ook bewust regelmatig iets leuks doen voor jezelf. Klinkt makkelijk, lukt me zelf op dit moment ook niet helemaal, maar ik streef er wel naar.

Veel sterkte.

Groet van Sita
dochter 16 jr (4 VMBO, dyscalculie?) en dochter 18 jr (Ath. 6 op zak)
Gebruikers-avatar
Sita
 
Berichten: 34
Geregistreerd: 06 Feb 2005 21:45
Woonplaats: Overijssel

Berichtdoor v.gormez » 21 Jun 2005 11:06

dag Sita,

heel erg bedankt voor je lieve woorden. Ik hou in het vervolg wel wat meer rekening met mijn elastiekje, zoals je het zo mooi zegt.

maar eerst ga ik nog even op zoek naar wat beelddenken precies inhoudt. Hoe meer we hem snappen hoe meer we hierop kunnen inspalen, nietwaar?

Ik ben wel geneigd te denken in die richting aangezien hij zich aak uitdrukt ik zeer verhalende stijl. Hij lijkt soms een filmpje in zijn hoofd te hebben en vertelt ons dan oeverloos veel details.

NLD-kindjes kunnen moeilijk hoofdzaak van bijzaak onderscheiden en verliezen zich vaak in details. (Hij zou misschien de nieuwe Coppola kunnen worden en films makan die uuuuuren duuuuren! :lol: )

nog eens bedankt, tot later!

veronique
v.gormez
 
Berichten: 17
Geregistreerd: 24 Feb 2005 14:10
Woonplaats: belgie

Berichtdoor Renée » 09 Nov 2005 14:34

Sébastien heeft HIER een artikel geplaatst over NLD
Gebruikers-avatar
Renée
Site Admin
 
Berichten: 532
Geregistreerd: 01 Sep 2003 13:51
Woonplaats: Gelderland

nld en moedig blijven

Berichtdoor v.gormez » 10 Nov 2005 10:37

Beste Renée en Sébastien,

Bedankt vor het artikel. Hoewel mijn ventje gelukkig veel lieve vreinden heeft merk ik inderdaad dat hij er vaak wat verward bijloopt omdat hij sommige onzichtbare/ niet verbale signalen niet helemaal kan opvangen. hij vraagt dan om een heel explicite uitleg van de situatie.

Door zijn verbaliteit kan hij bij veel mensen als hoog-begaafd overkomen en wordt hij vaak overvraagd. Dat heeft dan als gevolg dat hij helemaal niet meer tot rust komt in zijn kopje en niet meer goed kan slapen omdat het alsmaar rondtolt in zijn hoofd. Fijn voor ons want dan kunnen wij het weer gaan uitleggen en relativeren tot zo'n uur of elf 's avonds....

Ik heb tegenwoordig vaak de neiging om hem bij gesprekken tussen volwassenen, waar hij graag bij zit, gewoon wandelen te sturen. Om hem te beschermen.
De gesprekspartners kijken dan heel verongelijkt want het is toch prachtig dat dat manneke zo'n interesses heeft. Ik ben dan de slechte moeder. Meestal heb ik geen zin om me te gaan verantwoorden, wie snapt zoiets, eigenlijk. Ik hou mijn kind dom om hem te beschermen, althans zo lijkt het.

Wat mensen niet, nooit zien is het gevecht dat we samen leveren bij het oplossen van vraagstukken en dergelijke waar logisch, mathematisch redeneren en getalbegrip aan te pas komen.
Ze zien hem niet huilen, boos worden, met zijn werkboek gooien, de moed verliezen of het verschil niet meer weten tussen plus en min of maal en gedeeld door.
Ze zien niet dat hij de tafels niet weet toe te passen waar nodig. Ze zien niet dat hij moeite heeft om gepast geld terug te krijgen bij de bakker, enz...

Ze weten niet dat hij nog steeds geen schoenen kan veteren, dat hij niet met mes en vork kan eten, dat hij nog steeds twijfelt tussen links en rechts, dat hij niet weet hoe een pc op te starten of te surfen op het net, dat hij niks kan opzoeken in een encyclopedie omdat hij gewoon niet weet waar en hoe te beginnen. Hij is wel bijna 10 jaar.

ach, en zo erg is dat allemaal niet. Maar als je 10 bent de je vrienden trekken goed hun plan dan begin je ontwijkmaneuvers te bedenken. dan ga je je verstoppen met een smoes want je wil niet door de mand vallen.

Ik gun hem zijn smoezen tov de buitenwereld maar weet ook dat hij moet blijven werken aan zijn zwakke plekken omdat leven nu eenmaal een leerproces is dat levenslang duurt.

Ik zeg hem dan dat hij een keitje is in de branding van de zee. Eerst was hij een ruw steentje maar door de golven wordt hij gepolijst tot een prachtige zachte en ronde kei, en dat dat leren is.

Hij pikt het voorlopig nog allemaal.

Groetjes van ons,
veronique
v.gormez
 
Berichten: 17
Geregistreerd: 24 Feb 2005 14:10
Woonplaats: belgie

lachen met nld

Berichtdoor v.gormez » 10 Nov 2005 10:48

Beste allemaal,

nog even een grappige anekdote om het sérieux er even af te halen:

Onze jongste van 7 komt gierend van het lachen de keuken in gestormd hij hoorde op tv een grap: "als olifanten denken dat ze duiven zijn, hou dàn je dak goed in de gaten!"

Wij lachen allemaal gretig met hem mee maar de oudste kijkt ons enorm boos aan en zegt: Zijn jullie nu helemaal gek geworden? dat is helemaal niet grappig want ten eerste betekent dat dat je heel veel kosten zult hebben aan je dak en ten tweede betekent het dat die arme olifanten gek geworden zijn en dan moeten ze naar het gekkenhuis!
Wij beginnen natuurlijk nog meer te lachen!

hèhè, we hebben uiteindelijk hard om onze lippen moeten bijten want hadden we verder gelachen dan hadden we een crisis gehad.

tot later!
v.
v.gormez
 
Berichten: 17
Geregistreerd: 24 Feb 2005 14:10
Woonplaats: belgie

Berichtdoor Renée » 16 Nov 2005 12:41

Hoi Veronique,

Ik denk dat je fantastisch omgaat met je zoon. Je weet een grens te stellen tussen wat goed voor hem is en wat niet.
Het lijkt me niet makkelijk!
Ik heb ook hartelijk moeten lachen om de grap en de reactie van je zoon.....ik denk dat dit inderdaad precies weergeeft hoe hij zich voelt.
Toch ook wel heel zorgzaam eigenlijk :)
Ik denk dat je een kei van een kind hebt en dat met jullie hulp als golven er iets goeds van wordt geslepen :)

Het gekke is dat aan de ene kant een kind met een stoornis heel veel zorg geeft, maar aan de andere kant het ook zoveel extra geeft. En het extra overheerst. Ik voel dat tenminste wel zo bij onze zoon.
Gebruikers-avatar
Renée
Site Admin
 
Berichten: 532
Geregistreerd: 01 Sep 2003 13:51
Woonplaats: Gelderland


Terug naar Algemeen

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten

cron