Overheid en dyscalculie

Hier kunt u algemene zaken lezen betreffende dyscalculie

Moderators: Sébastien, Renée

Overheid en dyscalculie

Berichtdoor Renée » 08 Jul 2005 16:32

sept 2004
Hulpmiddelen en vrijstellingsmogelijkheden voor leerlingen met een beperkingen zoals dyslexie en dyscalculie
Voorwaarde voor het verkrijgen van deze faciliteiten is een verklaring van een deskundige. Hieronder volgt een korte toelichting op de vrijstellingsmogelijkheden tijdens de schoolloopbaan en de hulpmiddelen/voorzieningen die bij het centraal examen mogen worden ingezet.

1. Vrijstellingen tijdens de schoolloopbaan
Schoolsoorten onderscheiden zich door de verschillende cognitieve eisen die worden gesteld: havo en vwo is een voorbereiding op hoger onderwijs: de eisen die aan deze leerlingen worden gesteld zijn hoger dan de cognitieve eisen die worden gesteld aan leerlingen uit het vmbo.

1.1 Onderbouw
Sinds 1 augustus 2001 kunnen scholen zelf een keuze uit de kerndoelen maken door verandering van de bepaling voor de basisvorming (Wet van 4 juli 2001, Stb. 340).
De vrijstelling op grond van artikel 11e, eerste lid, blijft gehandhaafd. De vrijstellingsregeling voor leerlingen die mogelijk de basisberoepsgerichte leerweg zullen volgen en voor leerlingen in het leerwegondersteunend onderwijs is verruimd (art. 11g, vierde lid). Door de wijziging hoeven scholen minder vaak een beroep te doen op de vrijstellingsregeling omdat er voor deze leerlingen geen minimale urenverplichting per vak meer is en de school dus zelf vrijstelling kan verlenen voor één of meer (delen) van vakken. De school mag zelf de procedure bepalen maar is verplicht minstens 1920 lesuren basisvorming te verzorgen over de eerste twee leerjaren.

Havo/vwo - klas 1-2-3
Artikel 21 van het Inrichtingsbesluit WVO bepaalt dat in de eerste drie leerjaren van havo/vwo Engels, Frans en Duits gevolgd moeten worden: er is geen vrijstellingsmogelijkheid. Bepalingen voor de basisvorming geven het minimum aan voor alle leerlingen: bij niet kunnen voldoen aan het minimum bestaat de vrijstellingsmogelijkheid van artikel 11e, eerste lid, maar omdat havo/vwo-leerlingen meer moeten doen dan het minimum geldt de vrijstelling niet voor hen.

Vmbo
Omdat scholen voor vmbo-tl zelf kunnen bepalen of er naast Engels ook Frans en Duits wordt gevolgd (geen wettelijke verplichting voor basisvorming vmbo) kunnen zij ook zelf bepalen of vrijstelling voor één van beide, of voor de wettelijk verplichte taal: Frans of Duits, wordt gegeven (artikel 11 e WVO).

1.2 Tweede Fase

Bovenbouw havo/vwo
Scholen mogen sinds 1 augustus 2002 zelf beslissen welke taalvaardigheden in Frans 1 en Duits 1 aan de orde komen en kunnen zelf de te toetsen vaardigheden bij de deeltalen bepalen. Hierdoor is de ruimte voor dyslectische leerlingen meestal voldoende. Wanneer in een bijzondere situatie toch vrijstelling moet worden gegeven voor Frans en/of Duits dan moet de school dat zelf beoordelen.
De school heeft hiervoor geen toestemming van de inspectie nodig, maar moet zich wel kunnen verantwoorden. Ook zal er een vervangend onderwijsprogramma moeten worden gevolgd.
Voor wiskunde is geen vrijstelling mogelijk omdat dit vak in elk profiel verplicht is. Binnen de verschillende profielen is de zwaarte en studielast van wiskunde verschillend. Dit is voor een leerling met dyscalculie de enige ingang: de correctienormen kunnen niet worden aangepast.

Vmbo-tl bovenbouw en vrijstellingen
Wanneer in de basisvorming een vrijstelling wordt verleend voor Frans of Duits (op grond van artikel 11e) dan kan hiervoor ook vrijstelling worden gegeven voor de periode waarin onderwijs in de sector economie van een van de leerwegen gevolgd wordt. Er moet wel vervangend onderwijs voor het vak waarvoor vrijstelling is verleend worden gegeven in de Arabische, Turkse of Spaanse taal, of voor maatschappijleer II, geschiedenis en staatsinrichting of aardrijkskunde. Goedkeuring kan echter alleen worden gegeven:
aan leerlingen die tijdens de basisvorming onderwijs hebben gevolgd in de taal van het land van oorsprong;
aan leerlingen die voorheen vergelijkbaar onderwijs hebben gevolgd buiten Nederland, geen of te weinig onderwijs in het betreffende vak hebben gevolgd en voor de eerste keer vanuit een lager leerjaar naar een hoger leerjaar worden geplaatst;
of aan leerlingen die naar de basisberoepsgerichte leerweg gaan en die leerwegondersteunend onderwijs hebben gevolgd in het jaar vóór het betrokken schooljaar.
In het vmbo is alleen in de sector Zorg en Welzijn en Economie het vak wiskunde niet verplicht. Een cumi-leerling in de sector Economie kan naast de tweede moderne taal ook voor wiskunde worden vrijgesteld: er dient dan echter te worden gekozen voor één van de vakken Arabisch, Turkse of Spaanse taal, of voor maatschappijleer II, geschiedenis en staatsinrichting of aardrijkskunde.

Doorstroming van 4 vmbo-tl/3 havo naar bovenbouw havo/vwo
Voor leerlingen die doorstromen vanuit het vmbo-tl, maar die ook in het vmbo-tl niet een tweede, moderne vreemde taal hebben gevolgd (o.a. door dyslexie bijvoorbeeld) bestaat een specifieke vrijstellingsmogelijkheid van een taal (artikel 26e, lid vier,onder c). Deze vrijstelling moet echter worden beoordeeld door het bevoegd gezag. Er is wel een toetsing geweest (artikel 11e, eerste lid VWO). Hoewel de leerling iets gemist heeft dat eigenlijk nodig is voor doorstroming naar havo, hoeft aan deze voorwaarde niet worden voldaan in verband met de redelijkheid.

Bronnen
Wet op het Voortgezet onderwijs (WVO):
Artikel 11 a (vakken en kerndoelen basisvorming);
Artikel 11 e (vrijstellingen);
Artikel 11 g (tijdelijke afwijking bepalingen basisvorming: keuze bij kerndoelen; minimum urenverplichting; uitbreiding vrijstellingen).
Inrichtingsbesluit WVO:
Artikel 21 (vakken in de periode van de eerste drie leerjaren v.w.o. en h.a.v.o.;
Artikel 26 e (vrijstellingen in periode voorbereidend hoger onderwijs v.w.o. en h.a.v.o.);
Artikel 26n (vrijstellingen vmbo).

2. Voorzieningen en hulpmiddelen bij het examen

2.1 Voorzieningen bij het examen: Eindexamenbesluit (artikel 55)
Volgens artikel 55 zijn de examencondities een zaak van de school: de directeur heeft de bevoegdheid toe te staan dat de gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van de kandidaat. De directeur bepaalt dus de wijze waarop het examen wordt afgelegd.
Een verlenging van de examentijd met 30 minuten is voldoende gebleken. Wanneer andere faciliteiten nodig zijn dan tijdsverlenging dan moet in de deskundigenverklaring worden aangegeven welke faciliteiten nodig zijn. In het geval van een eindexamen moet de aanpassing aansluiten bij begeleidingsadviezen in een eerdere deskundigenverklaring ten behoeve van de schoolloopbaan van de betrokken leerling. Er hoeft geen nieuwe verklaring worden afgegeven voor het examen als er gedurende de schoolloopbaan al een diagnose is gesteld en er naar aanleiding van die diagnose door de school al maatregelen zijn genomen voor begeleiding (op basis van gegeven adviezen in de deskundigenverklaring). De melding van aanpassing moet zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de inspectie.

2.2 Hulpmiddelen: Eindexamenbesluit (artikel 39)
Hulpmiddelen zijn een zaak van de overheid (artikel 39, lid 1, onderdeel h Eindexamenbesluit). De CEVO kan op basis van dit artikel algemene, inhoudelijke, voorschriften geven over kenmerken van hulpmiddelen (bijvoorbeeld: op een grafische rekenmachine mag computeralgebra zitten). Deze voorschriften gelden voor alle leerlingen die een bepaald examen maken.


Bron: http://www.landelijknetwerkautisme.nl/html/2_wetgeving_overig_dyslexie.html
Laatst gewijzigd door Renée op 08 Jul 2005 16:41, in totaal 1 keer gewijzigd.
Gebruikers-avatar
Renée
Site Admin
 
Berichten: 532
Geregistreerd: 01 Sep 2003 13:51
Woonplaats: Gelderland

Berichtdoor Renée » 08 Jul 2005 16:32

Gebruikers-avatar
Renée
Site Admin
 
Berichten: 532
Geregistreerd: 01 Sep 2003 13:51
Woonplaats: Gelderland


Terug naar Algemeen

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast