even voorstellen

Hier kunt u uw verhalen, opmerkingen en vragen kwijt, over dyscalculie bij kinderen.

Moderators: Sébastien, Renée

even voorstellen

Berichtdoor Maria » 30 Sep 2007 10:16

Hallo forumleden,

Ik ben Maria, moeder van een 13 jarige zoon met Dyscalculie.
Sinds een half jaar is bij hem Dyscalculie geconstateerd, hij is hier voor getest en wij hebben van het bureau dat hem getest heeft een dyscalculie-verklaring ontvangen.

Jaren hebben wij op de basisschool onze zorgen geuit omtrent het slechte rekenen van onze zoon. Bij elke ouderavond kaarten wij dit aan, en steeds werden wij naar huis gestuurd met de mededeling ; " ach mevrouw hij doet het verder toch goed, en een kind kan nu eenmaal niet overal goed in zijn".

Begin groep 8 heb ik nog bij zijn juf gevraagd hoe groot zijn achterstand op dat moment was, dat zou volgens haar toen maximaal 1 jaar zijn.
Ik had tot vorig jaar nooit van dyscalculie gehoord, maar doordat het slechte rekenen nu een grote invloed kreeg op bv.proefcito's, ben ik eens rond gaan snuffelen omtrent rekenproblemen en kwam toen ook de term dyscalculie tegen. Ik heb toen ook aan de leerkracht gevraagd of hier misschien sprake van kon zijn, ze lachte me bijna uit en zei dat dit echt niet het geval was.

Vervolgens werden halverwege dat jaar in groep 8 testen afgenomen door externe instantie's, zoals bv. de vmbo-scholengemeenschap alhier.
Van de uitslag zijn wij ons rotgeschrokken !
Daar stond zwart op wit dat onze zoon een reken-achterstand had van 4 jaar.
Dat zijn taalkundig iq dermate hoog was dat hij een havo/vwo verwijzing kreeg, maar zijn rekenkundig iq was dermate laag dat zelfs het laagste vmbo onderwijs problematisch zou zijn.

Er stond ook zwart op wit dat er waarschijnlijk sprake was van dyscalculie.

Vanaf dat moment heeft de basisschool alle medewerking verleend voor een officieele test ed. die ook door de school betaald is.
Dit had natuurlijk jaren eerder moeten gebeuren.
De achterstands-schade en de onzekerheid van mijn zoon is niet te herstellen

Mijn zoon zit nu als brugklasser op het vmbo-t onderwijs.
Dat lijkt de beste middenweg voor hem te zijn. Voor alle vakken scoort hij prima punten, achten, negens en zelf al een tien.

Tot hij van de week thuis kwam met zijn eerste wiskunde toets : een 1,5
Hij was helemaal overstuur, en is al bang dat hij van school af moet terwijl hij het hier erg naar zijn zin heeft en allemaal vriendjes heeft.
Hij heeft deze toets ook gewoon met de rest van de klas mee moeten maken, zonder extra hupmiddelen of wat dan ook, wat hem natuurlijk nooit al lukken.

Ik heb zijn mentor gebeld. Die had al met de wiskundeleraar gesproken.
De wiskundeleraar weet niet wat hij hiermee aan moet. Er zijn op deze school al meer dyscalculie leerlingen geweest, maar zo ernstig als dit hebben ze nog niet meegemaakt. Met een dermate grote achterstand.

Ik heb hier al slapeloze nachten van, als die leraar het al niet weet wat kunnen wij dan nog doen ?

Hij krijgt op school al elke vrijdag extra RT, door een erkend extern bureau.

Ik ga komende week maar een afspraak regelen met de wiskunde leraar en de RT-docent, om te bespreken wat we hier verder nog aan kunnen doen.

Wat we tot dusver wel geleerd hebben is dat we echt niet meer passief blijven luisteren naar leerkrachten. Waarschijnlijk zullen we de komende jaren elke keer zelf actie moeten ondernemen maar dat hebben we er graag voor over.

Het zal me een worst wezen dat ze zuchten als deze moeder zich weer meld op school.
zoon 13 vmbo-t
Maria
 
Berichten: 12
Geregistreerd: 28 Sep 2007 7:57
Woonplaats: Noord Brabant

Berichtdoor Maria » 04 Okt 2007 20:55

Heb vandaag gesproken met de zorgcoördinator van school.
Daar ben ik niet blij van geworden.

Ik heb hem gevraagd of er aangepaste middelen voor mijn zoon zijn tijdens de wiskundelessen en toetsen, bv. rekenmachine, extra tijd.

Zijn antwoord was ; “mevrouw Dyscalculie is wettelijk niet erkend, dus doen wij hier niets mee”.

Ik kan me nog herinneren dat, ten tijde van de aanmelding op deze school, ons voorgehouden werd dat er een zorgplan was voor kinderen met Dyslexie en Dyscalculie.
Dit bestaat achteraf uit 1 uur in de week extra bijles door een deskundige.

Verder word blijkbaar van mijn zoon verwacht dat hij het niveau volgt met de rest van de klas.
Dat lukt hem natuurlijk nooit, zeker niet met de 4 jaar achterstand die hij op de basisschool opgelopen heeft.

Er werd mij geadviseerd om zelf ook nog voor bijles te zorgen bij een erkend bureau, dan kon de bijles op school eventueel vervallen ?? Met andere woorden dan kost het hun geen geld meer.

Ik overweeg nu toch maar met dat bureau contact op te nemen. Alle info is welkom.
Ben benieuwd wat er voor kostenplaatje aanhangt.
Ik zou bijna de basisschool voor de kosten op laten draaien, die zijn per slot van rekening verantwoordelijk voor de 4 jaar achterstand die mijn zoon daar opgelopen heeft.
Zou dat ooit nog bij te schaven zijn ??
zoon 13 vmbo-t
Maria
 
Berichten: 12
Geregistreerd: 28 Sep 2007 7:57
Woonplaats: Noord Brabant

Berichtdoor Sébastien » 09 Okt 2007 17:28

Zijn antwoord was ; “mevrouw Dyscalculie is wettelijk niet erkend, dus doen wij hier niets mee”.

Dyscalculie is net zo goed erkend als dyslexie, dus bovenstaande klopt al niet! Het enige verschil is dat er geen vrijstellingen mogelijk zijn met dyscalculie en met dyslexie in bepaalde gevallen wel.
Recht op hulpmiddelen kunnen zowel dyslectici als dyscalculici krijgen: extra tijd, rekenmachine, e.d. Het beleid hieromtrent hangt echter wel af van de school.
Voor hulp geldt hetzelfde: als de school hulp- cq. bijlessen verzorgt is dat mooi, maar verplicht zijn ze dat niet.

Zie ook: http://www.dyscalculie.org/forum/viewto ... ?p=832#832

Opvallend is vaak dat rekenen niet goed gaat bij kinderen met dyscalculie, maar wiskunde weer wel (redelijk dan tenminste in de meeste gevallen). Problemen ontstaan vooral als het een hoofdstuk over breuken, procenten en de tafels betreft. Wellicht dat hoofdstuk 1 o.a. over breuken ging?

Zou dat ooit nog bij te schaven zijn ??

Alles is bij te schaven, maar met een dergelijke achterstand niet op korte termijn natuurlijk.
Gebruikers-avatar
Sébastien
Moderator
 
Berichten: 385
Geregistreerd: 10 Feb 2005 23:30
Woonplaats: Flevoland

Berichtdoor Sébastien » 09 Okt 2007 20:19

Ik heb net toevallig onderstaand artikel gelezen...misschien zijn er toch meer mogelijkheden dan ik dacht? :wink:
Als uw zoon op het VMBO zit is onderstaande wellicht iets om te bespreken met de zorgcoördinator!

Vmbo-vraag van de maand Over wiskunde en dyscalculie

Is het mogelijk om een individuele leerling in het derde jaar vrijstelling te geven voor het vak wiskunde vanwege een ernstige vorm van dyscalculie? Deze leerling heeft in jaar 1 en jaar 2 wiskunde gehad.

Er kan geen vrijstelling gegeven worden als de leerling examen gaat doen in wiskunde, dit geldt trouwens ook voor dyslexie. Voor dyslectische leerlingen en alle andere handicaps zoals bijvoorbeeld doofheid geldt de afspraak dat het programma aangepast kan worden aan de handicap en dat de leerling aangepast examen mag doen. Overigens is er alleen voor de sector techniek de verplichting om examen te doen in wiskunde. In alle andere sectoren kan gekozen worden uit het sectoraanbod van de school. Als de school het sectoraanbod beperkt en wiskunde verplicht stelt dan zou voor deze leerling een uitzondering op het schoolaanbod gemaakt kunnen worden.
Als het alleen om het derde jaar gaat (gemengde of theoretische leerweg) dan kan individuele vrijstelling verleend worden op grond van Artikel 11e 1e lid van de Wet op het Voortgezet Onderwijs.
Dit artikel geeft vmbo-scholen de mogelijkheid om na overleg met de ouders of verzorgers een leerling vrijstelling te verlenen voor één van de vakken van de basisvorming. Het betreft Nederlands, Engels, Duits, Frans, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Economie, Wiskunde, Natuur- en Scheikunde, Biologie, Verzorging, Informatiekunde, Techniek, Lichamelijke opvoeding en de kunstvakken. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling welk onderwijs de leerling moet volgen ter vervanging van het vrijgestelde vak. Het bevoegd gezag meldt de inspectie de vrijstelling en de gronden. Deze vrijstelling is niet toegestaan voor leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg die leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) krijgen en tevens praktische sectororiëntatie volgen. Voor deze categorie leerlingen mag de school maximaal een vijfde deel van het totaal aantal lesuren in leerjaar 1 en 2 besteden aan praktische sectororiëntatie. De hiervoor benodigde tijd kunnen scholen verkrijgen door aan leerlingen die van deze vrijstellingsregeling gebruik maken geen tweede moderne vreemde taal aan te bieden.

Voor meer informatie: CPS, Riekelt de Boer, telefoon (033) 4534343
email: r.deboer@cps.nl

Bron:
Boer, R. de (2002). Van twaalf tot achttien. Vmbo-vraag van de maand Over wiskunde en
dyscalculie. Jrg. maart 2002, afl. 3, p. 10. Uitg. van het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum.
Gebruikers-avatar
Sébastien
Moderator
 
Berichten: 385
Geregistreerd: 10 Feb 2005 23:30
Woonplaats: Flevoland

Berichtdoor Maria » 10 Okt 2007 15:25

Dag Sebastien,

Bedankt voor je info !

De laatste wiskundetoets ging inderdaad over procenten.
Procenten berekenen via een tabel, hierin staan dan zo'n 6 verschillende getallen die allemaal vermenigvuldigd en gedeeld moeten worden.
Daar is voor mijn zoon geen touw aan vast te knopen.

Zijn eerste toets dit jaar ging over meetkunde, hiervoor scoorde hij een 7, de eerste keer in zijn leven een dikke voldoende voor rekenen !

Ik heb inmiddels contact gehad met de zorgcoordinator en de orto-pedagoge.
De orto-pedagoge was het gelukkig volledig met mij eens, ze vind het niet terecht dat er op school wel een protocol is voor dyslexie en niet voor dyscalculie. Zij heeft dit nu aangekaart.
Mijn zoon krijgt nu de volgende handvaten aangereikt :

-----------------------

1. Het aanbieden van een vergroot lettertype bij toetsen behoort
tot de mogelijkheden.
2. Er worden niet minder opgaven aangeboden tijdens
proefwerken maar er wordt gekozen voor meer tijd.
3. Gebruik van rekenmachine is altijd toegestaan.
4. Minder aanrekenen van rekenfouten wordt i.v.m. gebruik
rekenmachine minder relevant geacht.
5. Eenduidige rekenstrategiën zijn van het grootste belang. Dit
betekent tevens dat de strategie van het boek moet worden gevolgd en
niet gewerkt moet worden met aangeleerde trucjes, daar dit op de
lange duur verwarrend werkt.
6. Het opschrijven van tussenstappen dient geen aanbeveling maar
een must te zijn; ook en met name i.v.m. punt 5.

------------------------------------------


Ik denk hier het volgende over :

Punt 1, lijkt mij niet van toepassing, hij mankeert niets aan zijn ogen en is taalkundig sterk.
Punt 2, als je iets nu niet snapt snap je het 30 minuten later ook niet.
Punt 3, prima.
Punt 4, als je niet uit de formule komt ontstaan fouten toch, ondanks het gebruik van een rekenmachine.
Punt 5, mee eens, lijkt me logisch.
Punt 6, mee eens, mooier zou het zijn als die tussenstappen als geheugensteun bij een toets gebruikt mogen worden.

Ik kan het natuurlijk mis hebben.
Ik vraag me af of dit verder wel voldoende is ?

Het is natuurlijk wel al een verbetering dat er uberhaupt iets mee gedaan word.
zoon 13 vmbo-t
Maria
 
Berichten: 12
Geregistreerd: 28 Sep 2007 7:57
Woonplaats: Noord Brabant

Berichtdoor Sébastien » 10 Okt 2007 18:18

Zijn eerste toets dit jaar ging over meetkunde, hiervoor scoorde hij een 7, de eerste keer in zijn leven een dikke voldoende voor rekenen !

Zo zie je maar! Zo zullen er af en toe hoofdstukken zijn die weinig problemen opleveren, terwijl andere tot de nodige hoofdbrekens zullen leiden...

Punt 1: als hij naast dyscalculie geen dyslexie heeft, is een vergroot lettertype niet relevant.
Punt 2: meer tijd (20%) zoals volgens het dyslexieprotocol bij dyslectici aangeboden wordt is inderdaad aan te bevelen.
Punt 3: rekenmachine wordt eigenlijk altijd toegestaan op het voortgezet onderwijs (enkele hoofdstukken misschien als uitzondering)
Punt 4: rekenstrategieën zijn goed te trainen bij kinderen met dyscalculie, omdat het op logica gebaseerd is en niet op getalgevoel.
Punt 5: dit wordt vaak gezegd, maar ik denk dat deze vlag vooral opgaat voor rekenzwakke leerlingen met een laag abstractievermogen. Kinderen met dyscalculie en met een 'normale' intelligentie zijn volgens mij wel gebaat bij meerdere oplossingsstrategieën om het inzicht te vergroten. Daar waar het gaat om breuken, decimale getallen en procenten kan ik me wel vinden in het gebruik van een vaste oplossingsmethode.
Punt 6: ja tussenstappen bieden meer zekerheid. Ook het maken van de tussenstappen valt goed te trainen.

Ik denk dat je niet veel meer kunt doen: extra tijd + rekenmachine gebruik is een must. De rest is een kwestie van extra begeleiding/bijlessen/remedial teaching, maar dat is buiten de lessen om.
Gebruikers-avatar
Sébastien
Moderator
 
Berichten: 385
Geregistreerd: 10 Feb 2005 23:30
Woonplaats: Flevoland


Terug naar Dyscalculie bij kinderen

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten

cron